Cenník služieb

Vyšetrenie

RTG-OPG panoramatický
20,00
Rtg- intraorálny snímok
15,00
CBCT
80,00
CBCT parciálny maxila /mandibula
50,00
Preventívna prehliadka dospelý
30,00
Preventívna prehliadka dieťa
20,00
Vstupné ošetrenie dospelý
60,00
Vstupné ošetrenie dieťa
40,00
Konzultácia, vyšetrenie fokusov
30,00

Konzervačné ošetrenie

Anestézia
10,00
Kofferdam
10,00
Slizničná anestézia
5,00
Fotokompozitná výplň malého rozsahu (1 plôška
80,00
Fotokompozitná výplň stredného rozsahu (2 plôšky)
100,00
Fotokompozitná výplň veľkého rozsahu (3 plôšky)
120,00
Priama overlay/komplikovaná výplň
150,00
Výplň-mliečny zub malého rozsahu
50,00
Výplň- mliečny zub veľkého rozsahu
65,00
Pulpotómia
80,00

Endodontické ošetrenie

Endodontické ošetrenie 1 kanálikový zub 1.časť
140,00
Endodontické ošetrenie 1 kanálikový zub 2.časť
160,00
Endodontické ošetrenie 2 kanálikový zub 1.časť
150,00
Endodontické ošetrenie 2 kanálikový zub 2.časť
170,00
Endodonitcké ošetrenie 3 kanálikový zub 1.časť
160,00
Endodonitcké ošetrenie 3 kanálikový zub 2.časť
150,00
Endodonitcké ošetrenie 3 kanálikový zub 3.časť
100,00
Bielenie devitálneho zuba
80,00
Paliatívne endodontické ošetrenie
100,00
Ošetrenie koreňových kanálikov mliečny zub
100,00

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena dospelý
80,00
Dentálna hygiena dieťa 1-6 rokov
40,00
Dentálna hygiena dieťa do 16 rokov
60,00
Dentálna hygiena dospelý recall
60,00
Dočistenie zubov v ďalšom sedení v prípade rozsiahlych nánosov
40,00
Bielenie zubov pure whitening
400,00

Parodontológia

Parodontologické vyšetrenie
30,00
Deep scale - hlbové čistenie zubného kameňa kvadrant
80,00
Deep scale hlbkové čistenie zubného kameňa 1 zub
30,00
Dlahovanie zubov 1 zub
20,00

Protetika

Nočná dlaha
150,00
EssiX dlaha
100,00
Overlay- komposit
400,00
Overlay- emax
450,00
Korunka
(cena závisí od druhu materiálu)
450,00
Korunka provizórna laboratórna
(cena závisí od druhu materiálu)
80,00
Korunka provizórna ambulantná
(razidlová)
50,00
Korunka na implantát
650,00
Korunka na implantát vysokoestetická
750,00
Fazeta
650,00
Celková snímateľná náhrada
600,00
Čiastočne snímateľná náhrada – skeletová
800,00
Spona ( skeletová náhrada 1x)
50,00
Vertex pružná živica, vita zuby
650,00
Vertex medzerník 3 zuby
490,00
Hybridná náhrada
1.200,00
Koreňová nadstavba do hybridnej náhrady
120,00
Immediátna náhrada
500,00
Záloha
100,00

Chirurgia

Extrakcia jednokoreňového zuba
65,00
Extrakcia viackoreňového zuba
85,00
Komplikovaná extrakcia zuba
100,00
Extrakcia mliečneho zuba
cena je uvedená od
40,00
Sutura
20,00
Chirurgická extrakcia
cena je uvedená od
140,00
Resekcia koreňového hrotu
cena je uvedená od
150,00
Incízia
20,00
Zavedenie drenu, odstránenie drenu
10,00
Augmentácia
cena je uvedená od
300,00
Sinus lift/augmentácia/vrátane membrany a materialu
cena je uvedená od
700,00
Membrána
cena je uvedená od
400,00
Zubný implantát
700,00

(všetky ceny sú uvedené vrátane DPH)

kompletný cenník našich služieb Nájdete

TU